Mar 11, 2017

Woozhch'iid biyazhi

Ya'at'eeh. Dii ei k'ad Wozch'iidji' anaahoolzhiizh. Akoo keiya bikaa'go nidahootsooh. Ch'il haadaanse'. Yas Dine'e anahakaah. Nizhonigoshiih atsa nidahaazhchiigo anaadadees'niid.