Mar 11, 2017

Woozhch'iid biyazhi


Ya'at'eeh.  Dii ei k'ad Wozch'iidji' anaahoolzhiizh.  Akoo keiya bikaa'go nidahootsooh.  Ch'il haadaanse'.  Yas Dine'e anahakaah.  Nizhonigoshiih atsa nidahaazhchiigo anaadadees'niid.