Mar 11, 2017

Navajo Seal Creator passes

 Hastiin Dine biwashiindoon bik'ih ashchiigo ayiilaayeega' ei aden jini. Bijei biishxi jini. Hastadiin naahai yeedaa' na'azhch'aa'go ayiilaa nit'ee' jini. Yaah. Akwii.


No comments: