Mar 11, 2017

Navajo Seal Creator passes

Hastiin Dine biwashiindoon bik'ih ashchiigo ayiilaayeega' ei aden jini.  Bijei biishxi jini. Hastadiin naahai yeedaa' na'azhch'aa'go ayiilaa nit'ee' jini.  Yaah.  Akwii.


No comments: